חדשות

ראשי עדכוניםחדשות
 • האם רשות המיסים "עזרה" להלבין הון?

  איך הצליח מוסכניק להפקיד כמיליון שקל ששמר במזומן בכספת ביתו ישירות אל תוך חשבון הבנק שלו, בהפקדה אחת, ללא צורך בהוכחת מקור הכסף – למרות כללי איסור הלבנת ההון המחמירים החלים על הבנקים ומחייבים הוכחת מקור לגיטימי לכספים? • מסתבר כי רשות המסים והמשטרה עזרו לו

  המשך…

 • פתיחת חברות ע"י רואי חשבון

  בהמשך לפעילות הלשכה ולפנייתנו לרשות התאגידים להרחבת האפשרות להגיש מסמכים באופן מקוון, וכן להפיכת השירות של רישום חברה לשירות מקוון, תוקן סעיף 23 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, והורחבה האפשרות לאמת את חתימות בעלי המניות על תקנון החברה ועל ההצהרות המוגשות. כפועל יוצא, גם רואה חשבון יכול לבצע את תהליך רישום החברה, ללא חובת מעורבות עורך דין בתהליך.

  המשך…

 • הנחה בארנונה לעסקים

  הנחה בארנונה לעסקים – רו"ח ערן כהן

  כחלק מפיצוי לעסקים שנפגעו מהקורונה, ניתן לקבל הנחה בארנונה בהתאם לירידה במחזורים.

  אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

   

  המשך…

 • טופס 1350 3ט1

  1.מטרת חוזר זה הינה לפרט את הדין שנקבע בסעיף 3(ט1 )לפקודה במסגרת תיקון235 ,לרבות בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות שנקבעו בו.

  המשך…

 • עוסק פטור – רו"ח ערן כהן

  עוסק פטור נועד לאפשר לעסקים קטנים שמחזור עסקאותיהם אינו עובר את התקרה. בשנת 2016 התקרה הינה 99,006 ש"ח. משמעות הדבר היא שכל מי שמחליט לפתוח עוסק פטור במע"מ, לא ישלם מע"מ על הכנסותיו אך מנגד לא יהיה רשאי לדרוש בניכוי את תשומות (מע"מ בגין הוצאות). 
  המשך…

 • נקודות זיכוי בגין ילדים

  הורים יקרים, ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מ-1.1.12, נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים. ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל  בהוצאה בגידול הילדים. ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 218 ₪ לחודש ) נכון לינואר 2015 המשך…

 • רכישת דירה בחברה

  רכישת דירת מגורים במחיר של מעל ל-2.5 מיליון שקל על ידי חברה תסווג כחלוקת דיבידנד מבחינת שלטונות המס – זאת, אם הדירה תועמד לרשות בעל השליטה בחברה. כך סוכם לאחרונה בדיונים בין האוצר ורשות המסים לנציגי הלשכות המקצועיות, לשכות יועצי המס, עורכי הדין, רואי החשבון ולה"ב. המשך…