מאמרים

ראשי עדכוניםמאמרים
 • מיסוי בינלאומי

  מיסוי בינלאומי

  • מיסוי בינלאומי של תושבי ישראל
  1. הגדרת תושב ישראל לגבי יחיד

  יחיד ייחשב "תושב ישראל" אם "מרכז חייו" בישראל.

  לשם קביעת מקום "מרכז החיים" של יחיד, יבואו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, לרבות:

  המשך…

 • גילוי מרצון – רו"ח ערן כהן

  על ‏רקע ‏הגברת ‏המאבק ‏בהון ‏השחור ‏ומאמצי ‏רשות ‏המסים ‏לחשוף ‏את ‏ההון ‏הלא ‏מדווח‏
  בישראל ובחו"ל‏של‏ישראלים‏ועל‏רקע‏המגמות‏העולמיות‏בנושא,‏פרסמה רשות‏המסים ביום‏
  14.9.7" נוהל גילוי ‏מרצון"‏חדש,‏המחליף‏את‏הנוהל‏הקיים )מיום‏05.4.10.)‏נוהל‏זה‏בתוקף‏
  מיום‏פרסומו‏ועד‏ליום‏16.12.31( להלן: "הנוהל החדש"(. המשך…

 • מיסוי שווי רכב מאגר – רו"ח ערן כהן

  ביום 21.10.2014 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת של רשות המסים בישראל חוזר בנושא מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/ איגום הקובעת את אופן המיסוי של ההטבה הנובעת מהשימוש ברכבי מאגר, כפי שנקבע בהסכם הפשרה בין רשות המסים לבין עובדי סגל המחקר ברפא"ל, בתביעה שהוגשה ע"י האחרונים.
  המשך…