ביקורת

כאשר התקינה החשבונאית והבינלאומית מתעדכנות לעיתים קרובות, אתם צריכים משרד רואי חשבון שבקיא בשינויים ובעידכונים השונים המתפרסמים לעיתים קרובות בתחום ביקורת דוחות כספיים.

Auditsמטרת עבודת הביקורת של רואי החשבון הינה לשקף בצורה הנאותה והסבירה ושאין הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים של החברה.

לשם כך אנו כמשרד רואי חשבון מוביל יש לנו את הכלים המקצועיים ביותר על מנת שנספק לכם דוחות כספיים מבוקרים בצורה המקצועית ביותר הן ללקוח והן לרשויות המס.

כמו כן, משרדנו מעניק שירותי ביקורת דוחות כספיים לחברות ישראליות ובינלאומיות תוך יישום של תקני.החשבונאות הישראלים ותקני חשבונאות בינלאומים.

חשוב לזכור כי חברה זרה המוחזקת ע"י תושבי ישראל והשליטה והניהול שלה מישראל, עליה לפתוח תיק במס הכנסה בישראל ולהגיש דוחות כספיים ע"פ כללי חשבונאות מקובלים בישראל.