שירותי חשבות

ראשי השירותים שלנו שירותי חשבות

בעידן של היום חברות רבות מחליטות לבצע מיקור חוץ לשירותי חשבות. המטרה הינה ברורה, להפחית את התלות ביחסי עובד מעביד ולהוביל את מערך החשבונאות בחברה בעזרת גוף מקצועי.ומהימן.Book keeping

?מהם שירותי חשבות

בשירותי החשבות נכללים השיורתים הבאים: הנהלת חשבונות אצל הלקוח או במשרדנו, הכנת משכורות, ליווי חשבונאי שוטף, הכנת דוחות רווח והפסד רבעוניים חצי שנתיים. הכנת דוחות יעילות לפי מגזרי החברה וכן מעקב צמוד על תזרים המזומנים של החברה..
הנה"ח: שירותי הנה"ח במגוון תוכנות- חשבשבת, פריוריטי ורווחית
הכנת משכורות: בתוכנות מיכפל ועוקץ.
ליווי חשבונאי שוטף: צוות משרדנו מעודכן היטב בתקינה החשבונאית וחוקי המס, כך שמערכת הנה"ח בחברה תתנהל בצורה מדוייקת ומיטבית.
דוחות תזרים מזומנים: לב ליבו של העסק הינו התזרים מזומנים, אנו מאמינים כי הכנת תזרים מזומנים עתידי יכין את העסק לתרחישים שונים וכן יעזור לעסק לגייס מימון בעת הצורך.

שירותי החשבות מבוצעים ע"י צוות מקצועי של המשרד, שהינם רואי חשבון ברובם.