תכניות עסקיות

ראשי השירותים שלנו תכניות עסקיות

משרדנו מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות לצורך רכישת/מכירת פעילות או לצורך בקשת הלוואות בערבת המדינה. בהכנת תוכניות עסקיות Business plansלצורך הצגת פעילויות למשקיעים או לצורך בקשת הלוואה יש לבצע זאת בצורה מקצועית ומפורטת, לנו יש את הכלים על מנת לספק את התוצאה , המיטבית ביותר.
תכנית עבסקית: נועדה לצורך בקשת מימון מהבנק או לצורך גיוס משקיעים, אנו מתמחים בכתיבת תכנית עסקית המיועדת הן למשקיעים והן לבנקים.
כמו כן, אנו מתמחמים בהכנת תוכניות עסקיות לצורך בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה.