שאילתות מס הכנסה

שאילתות מס הכנסה

להלן שאילתות עיקריות במערכת שע"מ.

רו"ח ערן כהן : מגדלי התאומים 1, קומה 12 רמת גן.

פיקוט מכתבים ומזהה פנקס 116  002
פרוט מכתבים בנכויים כולל מספר סידורי של פנקס 102 151 N
מעקב אחר שלבי החזר מס, 119  002
דיווחי מקדמות – מחזורים ניכויים במקור 134  002
מצ"ח מסכם 137  002
החלטות משרד מס הכנסה  בנושא קנסות 150  002
מידע כללי לשנות מס. 154  002
נתונים שונים לגבי החברה 157  002
הצגת נתוני גביה במ"ה לשנים עד 93 161  002
יומן פיזור תשלומים – בקרה על תשלומים 166  002
פירוט תשלומים – למס הכנסה 170  002
מפרט את ההחזר  רישום לאיזה בנק יועבר החזר המס  191  002
עקב אחר שלבי החזר מס, 119  002
פרטים כלליים על הנישום כולל ענף כלכלי שנת פתיחת וסגירה של העסק 181  002
הצגת כתובות למשלוח דאר. 185  002
מידע על אישור מס במקור לתיק בודד, 213  002
פנקס חוזר ובקשות שינוי מקדמה (נראה ב 415 315  002
תשלומים יזומים 362  002
טיפול בדואר חוזר 385  002
הקטנה או הגדלת  מקדמות 415  002
עדכון מחזור וניכוי במקור 461  002
שידור הוראות תשלום של לקוחות ע"י המייצג עבר ל מערכת החדשה 465  002
שידור מקדמות מיוחדות:כגון רווח הון ודיבידנד -לרשום אפ 4 478  002
עדכון כתובות דואר (בתלם בלבד) – לצ 485  002
עדכון פרטי חשבון בנק במס הכנסה 491  002
חתכים לחסרי דרישה 223  002
חתכים לנדרשי מקדמה 224  002
מקדמות מידע על דיווחים – קבלת מידע 234  002
נתוני חיוב ושומה במ"ה עבור שנה צוברת 149  002
הצגת החלטות בנושאי קנסות למיניהם. 150  002
הפקת אישורים שנתיים על מס במקור 413  002
חתכים על קנסות. 250  002
חתכים על שנות מס. 254  002
מדדים, ושערי מטבע. 11  002
גלגולו של מטבע. 16  002
כלי עזר לחישובי הצמדה ריבית וקנס. 66  002
חלונות התלם. 68  002
הצגת אחוז ממוצע ענפי לצורך מקדמות 105  002
מעקב משלוח פלטים לנישומים 114  002
מספר מזהה לצורך תשלום מקדמות 114  002
מעקב החלטות לשינוי גובה דרישת המקדמות 115  002
ביקורת משלוח פלטים (כללי) 116  002
מעקב אחר משלוח פלטים בנושא אישורים 117  002
מעקב אחר גובה דרישת המקדמות 124  002
השהיית הגדלת מקדמות 144  002
החזרי גביה  – 145  002
החזרים – מעקב אישורים לשנת המס, 146  002
הצגת תשלומים לתיק במ"ה 147  002
הצגת יתרות ישנות במ"ה עבור שנה צוברת 158  002
מניעת קיזוז בהחזרים 175  002
יומן מקדמות מיוחדות 178  002
כרטיס אב 181  002
הצגת מרשם חשבונות בנקים 191  002
מידע כל הבנקים וסניפיהם. 192  002
הצגת קיזוזים שבוצעו למערכים אחרים 194  002
סטטוס לקוחות מיוצגים במערכות המס 270  002
חתכים על זהותון. 284  002
רשימת אישורי מלכרים 107  002
מאגר הקפאות – 131  002
פרטי חוב באכיפה:. 132  002
מאגר פלט אכיפה – הצגת הודעות אכיפה 133  002
הצגת השלכות חשבונאיות עבור שנה צוברת 148  002
כרטיסי הנח"ש 121  002
הצגת כרטיסי הנח"ש 123  002
 שידור מקדמות בשל רווח הון -לרשום אפ 4  478  002
הזדהות טלפונית במס הכנסה. VTMZ
איתור שומות מס שבח 905M
איתור שומות מס שבח 905M
מערכת לטיפול בנושא הסדר בלו על הסו ESLR
מעקב הגשת דו"חות במס הכנסה IDOM
הצגת הנמקות בשומה IHAN
הצגה וחישוב רווח הון IHOG
שידור דוחות כספיים (טופס 6111)עבר ל במערכת החדשה IKSP
סימולטור לחישוב תאום מס והצגתו. IMAG
שידור תאום מס באמצעות מייצגים. IMTM
תיאום תקרות הכנסה INIK
שידור קובץ דו"חות מ"ה שנתיים ליחיד IPCN
העתקי שומה של נישום IPRS
פרטי נישום IPRT
חישובים לעניין חוק התאומים. ISNP
שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחי ISUF
שומת מ"ה לנישום לפי ש"מ וסימולטור ISUG
תמצית מידע כללי ושומתי למספר שנות ITAG
העתק השומה-,לקבלת הכנסות מחול-אנטר+ אפ 6 IPRS
העתק נספחי רווח הון IHOG
העתק שומת מס שבח , ראה פרטים נוספים בהמשך M905
מאגר ההדפסות TPRN
שאילתת הזדהות והחלפת סיסמא NWLG
שחזור טופסי 106 נדרש מס' תיק ניכויים 4601

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *