מיסוי בינלאומי

קביעת מועד תושבות ומיסוי שירותים שניתנים ע"י היחיד לחברה זרה בשליטתו לאחר עלייתו

החלטת מיסוי: 9001/20

תחום החלטת מיסוי: מיסוי בינלאומי

הנושא: קביעת מועד תושבות בישראל לראשונה ליחיד וזכאות להטבות בשל כך, ומיסוי שירותים שהעניק היחיד לחברה זרה שבשליטתו לאחר מועד העלייה – החלטת מיסוי בהסכם 

1 .העובדות 

1.1 .פלוני (להלן: "היחיד") הינו רווק, נולד בחו"ל בסוף שנות ה-80.

1.2. היחיד הגיע לישראל במהלך חודש אוגוסט 2019(להלן: "מועד העלייה"). ב-10 השנים שקדמו למועד העלייה היחיד שהה מעל ל-183 ימים במדינה בה נולד, שם נחשב כתושב לצרכי מס ועמד לרשותו בית קבע. 

1.3. החל ממועד העלייה, קיים ליחיד בית קבע בישראל, הוא שוהה כדרך קבע בישראל, ומרכז חייו בישראל.

1.4. היחיד הינו בעל שליטה בחברה זרה שהוקמה לפני מועד העלייה העוסקת בתחום הטכנולוגיה הדיגיטלית. לטענת היחיד, עד למועד העלייה היחיד עבד בחברה הזרה אולם לא תוגמל בפועל, ולא היו לו הכנסות כלשהן מהחברה מיום הקמתה.

1.5. מיום העלייה המשיך היחיד להעניק שירותים לחברה הזרה ללא תגמול.

1.6. בשנים 2017- 2015 ביקר היחיד בישראל לעיתים תכופות יותר מאחר והיה בקשר זוגי עם תושבת ישראל. בעת ביקוריו של היחיד בישראל הוא שהה בעיקר בבתי מלון ו/או התארח בבתים של חברים. 

1.7. במהלך 10 שנים שקדמו ליום עלייתו לישראל, לא קיבל היחיד קצבאות מביטוח לאומי. 

1.8. במהלך 10 שנים שקדמו ליום עלייתו לישראל, היחיד לא קיבל טיפול רפואי בישראל במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי. 

1.9. במהלך 10 שנים שקדמו ליום עלייתו לישראל לא חל על היחיד האמור בתקנה 2 ,לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו-2006. 1.10. החל מיום עלייתו לישראל, היחיד משלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בישראל בהתאם לחוק ומבוטח בביטוח בריאות בקופת חולים.

1.11. החל מיום עלייתו לישראל גר היחיד בדירה ששכר שעומדת לרשותו.

 

2 .הבקשה

2.1. לאשר כי היחיד יחשב כ-"תושב ישראל לראשונה" בהתאם להוראות סעיף 14(א) לפקודה ממועד העלייה. 2.2. לקבוע את הסדר המס בגין כלל הכנסותיו של היחיד בתקופת ההטבות.

 

 3 .החלטת המיסוי ותנאיה 

3.1. הבקשה לקביעת מעמד היחיד כ"תושב ישראל לראשונה" ממועד העלייה ולקבלת הטבות שנקבעו במסגרת תיקון 168 לפקודה התקבלה.

3.2. הזכאות להטבות כאמור לעיל תחול כל עוד מרכז חייו של היחיד ימשיך להתקיים ברציפות בישראל לאחר מועד העלייה במשך תקופת ההטבות. יודגש, כי ככל שהיחיד יפסיק את תושבותו במהלך תקופת ההטבות קבלת ההטבות תינתן עד למועד ניתוק התושבות.

3.3. במסגרת החלטת המיסוי נקבע כי שווי השירותים אותם העניק היחיד לחברה הזרה החל ממועד העלייה הינם הכנסה של היחיד שהופקה ונצמחה בישראל. 

3.4. עוד נקבע כי ככל והיחיד יעניק שירותים לחברות זרות שבשליטתו, במישרין או בעקיפין, הם יינתנו במחיר שוק בהתאם לסעיף 85א לפקודה.

3.5. במסגרת החלטת מיסוי זו לא נבחן קיומו של מוסד קבע של החברה הזרה הנובע מפעולותיו של היחיד. 

3.6. החלטת מיסוי זו אינה מהווה אישור תושבות.

3.7. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו תנאים והוראות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *